ITストラテジスト試験対策講座を開催しました

2023年4月実施の情報処理技術者試験 ITストラテジスト区分の試験対策講座を下記にて開催しました。

1.日時:  2023年2月4日(土) 09:30〜16:20
2.場所:  Zoomオンライン開催
3.参加者: 20名 (受講者:11名 JISTAスタッフ:9名)
4.内容:  下記:
☆午前の部:
[1]開会、支部長挨拶担当:下島 (5分)
[2]午後II対策講座 (講義)担当:下島 (30分)
[3]午後II演習 (演習、グループ討議)担当:奥西 (120分)
[4]合格体験担当:専光 (15分)
[5]午前の部閉会、支部長挨拶担当:下島 (5分)
☆午後の部:
[1]午後の部開会、支部長挨拶担当:下島 (5分)
[2]午後I対策講座 (講義)担当:安田 (30分)
[3]午後II演習 (演習、グループ討議)担当:奥西 (120分)
[4]合格体験担当:梅田 (15分)
[5]閉会、支部長挨拶担当:下島 (5分)

以上